• کتاب سیستم های اطلاعات مدیریت - فصل بیستم

 • این دوره شامل محتوای آموزشی میباشد .

 • هزینه ثبت نام در دوره : رایگان ثبت نام

 • وضعیت دوره : دوره غیرفعال است تاریخ ثبت : 1398/7/20
  نوع دوره : دوره حضوری نوع تدریس : گروهی
  تاریخ شروع دوره : 1398/7/20 تاریخ پایان دوره : 1399/1/20
  • کتاب سیستم های اطلاعات مدیریت - فصل بیستم
  • نام محل برگزاری
  • مدرسان