• بازشناسی ابعاد رفتاری اَبَر رهبران؛ با برداشت از ویژگی‌های خودمدیریتی حضرت امام خمینی(ره)

 • این دوره به صورت محتوای آموزشی می باشد.

 • هزینه ثبت نام در دوره : رایگان ثبت نام

 • وضعیت دوره : دوره غیرفعال است تاریخ ثبت : 1398/4/2
  نوع دوره : دوره حضوری نوع تدریس : گروهی
  تاریخ شروع دوره : 1398/4/2 تاریخ پایان دوره : 1398/12/29
  • پیش نیاز

   -

  • وسایل مورد نیاز

   -

  • اهداف

   چکیده - نظریه‌پردازان رفتار سازمانی، شاخص‌های متنوعی را برای سنجش خودمدیریتی اَبَرمردها که هدایت‌کننده‌ی پیروان به سمت کشف نیروهای بالقوه‌ی درونی خود هستند، ارایه می‌کنند. - این مقاله، براساس نتایج پژوهشی که به‌منظور بررسی سیره‌ی عملی امام خمینی(ره) است تدوین شده و با به‌کارگیری شیوه‌ی مصاحبه‌ی گروه کانونی و براساس تحلیل محتوای مجموعه‌رفتارهای حضرت امام(ره) مورد بررسی قرار گرفت. شاخص‌های خودمدیریتی ایشان در دو بعد روحی‌روانی و جسمی‌فیزیکی بیان شده است. - نتایج تحقیق، حاکی از آن است که، در مجموعه‌رفتارهای ایشان، شاخص‌هایی نظیر: نظم، نیت و عمل خالص، کنترل امیال، ساده‌زیستی، ظاهر مناسب، رژیم غذایی مناسب، ورزش، مدیریت بیماری و تجدید قوای جسمی در سطح کاملاً مطلوب مشاهده شده است.

  • مفاد درسی

   یزدان پناه، احمدعلی، رضایی زاده، محمود، احسانی، امیر، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، دوره ۲، شماره ۲، تابستان ۱۳۸۹، صفحه ۲۳-۴۶٫

  • بازشناسی ابعاد رفتاری اَبَر رهبران؛ با برداشت از ویژگی‌های خودمدیریتی حضرت امام خمینی(ره)
  • نام محل برگزاری
  • مدرسان